Legende van de Edebex statussen

In wacht Edebex wacht op bijkomende informatie of documenten vooraleer de verwerking kan verdergezet worden. Voor meer informatie, gelieve onze diensten te contacteren.
Factuur ingediend U heeft een draft factuur gecreƫerd, maar deze werd nog niet doorgestuurd naar het plaform. De reden hiervoor is dat sommige informatie ontbreekt of de betaling van de fees nog niet is gebeurd.
Betaal fees Wij hebben uw factuur goed ontvangen maar de fees werden nog niet betaald. Vooraleer onze diensten de audit procedure kunnen starten, dient u de listing en/of service fee te betalen.
In audit De factuur ondergaat een interne en externe audit.
Externe audit Uw klant heeft nog niet geantwoord op onze externe audit email. Kan u, indien mogelijk, uw klant vragen om de auditemail zo snel mogelijk te beantwoorden?
Interne audit De factuur wordt onderworpen aan een interne audit.
In verkoop De factuur onderging een positieve audit en werd te koop aangboden op het platform.
Verkocht Uw factuur werd verkocht!
Geld is onderweg De factuur werd aangekocht door een investeerder en Edebex heeft dit bedrag overgeschreven naar uw bankrekening.
Onbetaald Uw factuur werd aangekocht en de verkoopprijs werd op uw bankrekening gestort. Uw klant werd op de hoogte gesteld van de schuldoverdracht.
In claims Uw klant werd op de hoogte gesteld van de schuldoverdracht. De factuur is echter vervallen en onbetaald gebleven ondanks onze herhaalde opvolging. Uw klant heeft geen of een gedeeltelijke betaling uitgevoerd op rekening van Edebex. Mogelijks heeft deze ondanks de overdracht rechtstreeks aan u de factuur betaald en u hebt het bedrag niet overgemaakt aan Edebex. Een schadedossier voor juridische invordering van het factuurbedrag werd geopend bij de kredietverzekeraar.
Afgesloten De factuur werd afgesloten.
Geweigerd Uw factuur werd na audit niet aanvaard voor verkoop op het marktplatform. Deze beslissing is definitief. U ontvangt een email met bijkomende informatie.
Geannuleerd De verkoop van de factuur werd op uw initiatief geannuleerd. De service fee werd teruggestort.
Vervroegde betaling Uw klant heeft de factuur rechtstreeks op uw bankrekening gestort na de contactname van Edebex. Door deze interventie van Edebex werd uw factuur dus meteen betaald. In dit geval rekenen we geen korting voor de koper aan en verlagen we de service fee tot 1%.