Betekenis van de status van de factuur van uw klant

In wacht Edebex wacht op bijkomende informatie of documenten van uw klant vooraleer de verwerking kan verdergezet worden.
Factuur ingediend Uw klant heeft een ontwerpfactuur gecreëerd, maar deze werd nog niet doorgestuurd naar het platform. De reden hiervoor is dat sommige informatie ontbreekt of de betaling van de fees nog niet is gebeurd.
Betaal fees Wij hebben de factuur van uw klant goed ontvangen, maar de fees zijn nog niet betaald. Onze diensten kunnen pas starten met de audit nadat uw klant de listing en/of service fee voor deze factuur heeft betaald.
In audit De factuur ondergaat een interne en externe audit.
Interne audit De factuur wordt onderworpen aan een interne audit.
Externe audit  De debiteur van de factuur heeft nog niet gereageerd op de e-mail betreffende de externe audit. Uw klant moet hem vragen onze e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.
In verkoop De factuur onderging een positieve audit en wordt aangekocht door een investeerder.
Verkocht De factuur van uw klant is aangekocht door een investeerder, maar Edebex heeft het geld nog niet ontvangen. De debiteur van de factuur werd op de hoogte gebracht van de overdracht van de schuldvordering.