Waar kan ik de status zien van mijn (onbetaalde) facturen?

Edebex biedt zijn investeerders het comfort van een opvolging van a tot z voor onbetaalde facturen. Deze dienstverlening wordt niet doorgerekend aan de investeerders, als investeerder betaal je welgeteld 150€ kosten aan Edebex op jaarbasis. Daar bovenop bieden wij transparantie van deze opvolging door op regelmatige tijdstippen de investeerder te informeren over de stand van zaken en uitgevoerde acties.

Dit gebeurt online via het gebruikersprofiel en niet langer via email. Hiermee beantwoorden wij aan een verzuchting van een groot deel van onze investeerders die vragende partij zijn om hun emailverkeer te verminderen.

Waar kan ik dit terugvinden ?

1. Log in en ga naar “Mijn Portfolio“.

2. Filter uw facturen op status. Om uw facturen te raadplegen die onbetaald zijn na vervaldag, filter op “Vervaldag bereikt”, “Vervallen +5”, “Vervallen +15”, “Vervallen +25” of “In claims”.

3. Klik op een factuur uit de lijst voor meer duiding.

4. Je belandt op een pagina waarin u de ondernomen acties en vooruitzichten in het dossier kunt raadplegen. Contacteer gerust ons Edebex support-team indien uw extra duiding wenst.