Wat is de UBO?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, in het Nederlands ‘de uiteindelijke begunstigde’ in de zin van de wet van 11/01/1993.
De uiteindelijke begunstigde van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die, alleen of gezamenlijk handelend, direct of indirect, wettelijk of de facto verantwoordelijk is voor de eindcontrole over de vennootschap. De term ‘controle’ staat hier voor de persoon die over de wettelijke of feitelijke autoriteit beschikt die nodig is om een beslissende invloed te hebben op de aanstelling van een meerderheid van de bestuurders of beheerders van de onderneming of op de gedragslijnen van de vennootschap.
Er bestaan drie types uiteindelijke begunstigden:

1) De zaakvoerders die een formeel mandaat hebben gekregen van de Raad van Bestuur, zoals de CEO, de CFO of de thesauriebeheerder, evenals de ‘gedelegeerde’ bestuurders in het algemeen.

  • Er wordt gevraagd een lijst te verschaffen van alle houders van een formeel mandaat van de Raad van Bestuur.

2) De aandeelhouders (natuurlijke personen) die (direct of indirect) ten minste 25% van de vennootschap bezitten of controleren, of die ten minste 25% van het stemrecht bezitten.

  • Als geen enkele aandeelhouder aan deze criteria voldoet of u geen aandeelhouders hebt, gelieve dan enkel de informatie in te vullen met betrekking tot de zaakvoerders (zie punt 1).
  • De UBO moet dus een natuurlijk persoon zijn. Indien een andere juridische entiteit aandeelhouder is van uw vennootschap, moet u in voorkomend geval de UBO van deze juridische entiteit invullen (zie definitie).
  • Indien bijvoorbeeld 25% of meer van de aandelen van uw vennootschap A in handen is van een tweede vennootschap B, dient u de UBO op te geven van de vennootschap B voor zoverre zij indirect 25% of meer van de aandelen van vennootschap A controleren.
  • Als diezelfde entiteit B bovendien wordt gecontroleerd door een entiteit C, dient u ook de UBO’s van entiteit C op te geven indien zij indirect 25% of meer van van vennootschap A controleren.
  • Illustratie:11

3) Natuurlijke personen die niet voldoen aan de definitie van de punten 1 en 2, maar een beslissende invloed uitoefenen op de benoemingen of de oriƫntatie van de vennootschap.

Opmerking: Als u zelfstandige of enige aandeelhouder bent, vul dan gewoon uw gegevens in.