Mijn kosten voor de verkoop van een factuur zijn hoger dan het gemiddelde van 4%. Hoe komt dat?

De gemiddelde kosten voor de verkoop van een factuur op het platform van Edebex bedragen 4%. We maken een onderscheid tussen de vaste en de variabele kosten:

  • Vaste kosten: De listing fee wordt in rekening gebracht voor elke factuur die op het platform wordt geplaatst. Die kosten zijn voor elke factuur dezelfde.
  • Variabele kosten: De service fee en de verzekeringspremie zijn bij elke factuur anders. Hun percentage hangt af van allerlei factoren, zoals de solvabiliteitsscore van uw klant en het factuurbedrag.
  • Korting voor de koper: De korting voor de koper wordt berekend als een percentage van het gefinancierde bedrag. Ze wordt be├»nvloed door de betalingstermijn en de solvabiliteitsscore van uw klant.

Aangezien een groot deel van de kosten variabel is, kunnen de totale kosten voor uw factuur uiteindelijk boven of onder het vermelde gemiddelde van 4% liggen.

Waarvoor dienen die fees?