Welke fees moet ik betalen voor de verkoop van facturen op Edebex?

Naast het jaarlijkse lidmaatschap van € 250 zijn er nog andere kosten voor elke factuur die op het platform wordt verkocht. Die kosten liggen tussen 1 en 4%, afhankelijk van verschillende factoren zoals het factuurbedrag, de solvabiliteit van uw klant en de betalingstermijn. Ze omvatten:

  1. Vaste kosten – worden in rekening gebracht voor elke factuur die u op het platform uploadt
    • Listing fee: De enige vaste kosten die u moet betalen, bestaan uit de listing fee van € 30 om de administratiekosten voor de audit van de factuur te dekken.
  1. Variabele kosten – worden berekend als een percentage van het factuurbedrag
    • Service fee: De service fee behelst de vergoeding van Edebex voor het geheel van de geleverde diensten in het kader van de verkoop van uw factuur via de marktplaats. Hieronder vallen ondermeer het gebruik van het platform, de audit, de inning van alle betalingen, de (gedeeltelijke) premiekosten van de verzekering van uw factuur tegen de insolvabiliteit van uw klant en de invordering van niet-betaalde facturen.
    • Verzekeringspremie: De verzekeringspremie omvat de (gedeeltelijke) premie voor de verzekering van uw factuur tegen de insolvabiliteit van uw klant ten uwen laste.
  1. Korting voor de koper: De korting voor de koper is een percentage van het factuurbedrag dat aan de koper van de factuur wordt toegekend en vormt het van rendement van zijn investering. Deze korting wordt berekend via een algorithme dat meerdere parameters in rekening brengt waarvan de kwaliteit van de debiteur en de looptijd tot vervaldag de voornaamste zijn.

 

Wanneer moet ik die fees betalen?