Wat is schuldvergelijking?

In sommige gevallen passen we voor uw factuur het principe van schuldvergelijking toe (in overeenstemming met onze algemene voorwaarden). Dat betekent dat we niet de volledige verkoopprijs op uw rekening storten, omdat we een bepaald bedrag afhouden dat u nog verschuldigd bent aan ons of aan de koper van een vorige factuur die u hebt verkocht.

Een schuldvergelijking kan verschillende redenen hebben:

  • Uw klant betaalde een eerder verkochte factuur op uw eigen rekening in plaats van op de derdenrekening van Edebex. De koper van die factuur moet dan vergoed worden.
  • Uw klant trok een creditnota af van de betaling van een eerder verkochte factuur. De koper moet vergoed worden voor het resterende bedrag.
  • Uw klant betwist een eerder verkochte factuur. De koper van die factuur moet vergoed worden.
  • De vereiste kosten werden niet afgehouden van een eerder verkochte factuur. Deze kosten zullen worden ingehouden op de volgende factuur.