Mijn onderneming is actief in de bouw-, de bewakings- of de vleessector. Gelden er bijzondere regels voor mij?

Als uw onderneming actief is in de bouw-, de bewakings-/beveiligings- of de vleessector, is het bedrag van de voorfinanciering van de factuur begrensd tot 50%. Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van werknemers legt uw debiteur immers een bijkomende verplichting op. Op het moment van de betaling van de factuur moet die debiteur bij de RSZ (de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en het ministerie van Financiƫn nagaan of uw onderneming bij deze instellingen een betalingsachterstand heeft. Als dat zo is, dan is uw debiteur wettelijk verplicht tot 50% van het factuurbedrag direct over te maken aan de RSZ en/of het ministerie van Financiƫn. Daarom kunt u slechts 50% van uw factuur laten voorfinancieren.

Als uw onderneming actief is in een van deze domeinen, dan kunt u contact met ons opnemen via de telefoon of via e-mail op het adres support@edebex.com