Ik verkoop facturen. Hoe moet ik de korting boeken die ik aan de koper heb toegekend om mijn factuur te verkopen?

Het verschil tussen het bedrag van uw factuur en de verkoopprijs valt onder de financiële kosten. Die lasten moeten in uw resultatenrekening worden opgenomen in een rekening van klasse 65.