Legende van de Edebex statussen

In verwerking De factuur wordt verwerkt door onze diensten.
Te koop De factuur onderging een positieve audit en werd exclusief aan u toegewezen. U heeft 12 uur de tijd om de factuur aan te kopen. Na 12 uur wordt de factuur toegewezen aan een andere investeerder.
Betaal aankoopprijs U heeft bevestigd de factuur te willen aankopen en de factuur werd opgenomen in uw investeringsportfolio, maar u heeft de betaling van de aankoopprijs nog niet bevestigd. Gelieve de betaling zo snel mogelijk uit te voeren indien dit nog niet zou zijn gebeurd.
Voor vervaldag De factuur is nog niet vervallen. De debiteur kreeg een betekening van de overdracht van schuldvordering en dient nu op de vervaldag het factuurbedrag te voldoen op de derdenrekening van Edebex.
Vervaldag bereikt De factuur heeft de vervaldag bereikt.
Vervallen +5 De factuur werd niet betaald op vervaldag + 5 dagen. Edebex verstuurt een eerste betalingsherinnering naar de debiteur en contacteert de debiteur ook telefonisch.
Vervallen +15 De factuur werd niet betaald op vervaldag +15 dagen. Edebex verstuurt een tweede schriftelijke aanmaning naar de debiteur waarin duidelijk gesteld wordt dat voortaan nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn indien de debiteur in gebreke blijft.
Vervallen +25 De factuur werd niet betaald op vervaldag + 25 dagen. Een aangetekende schriftelijke herinnering met effectieve opeising van nalatigheidsinteresten wordt verstuurd. Indien er geen duidelijke tekenen zijn van intentie tot betaling of bereidwilligheid van minnelijke schikking, wordt er een schadedossier geopend bij de kredietverzekeraar en wordt de juridische invordering geactiveerd.
In claims De factuur is vervallen en onbetaald gebleven. Er werd een dossier bij de kredietverzekeraar geopend, die onmiddellijk een ultieme minnelijke invorderingsprocedure start.
Afgesloten De factuur werd afgesloten.