Ik heb facturen aangekocht die niet betaald werden op vervaldag. Welke acties onderneemt u om het factuurbedrag te recupereren?

1. Anticiperen

Edebex heeft deze realiteit ingebouwd in het algoritme dat de prijszetting bepaalt van een aan te kopen factuur (het verschil tussen de aankoopprijs en het financieringsbedrag vormt het rendement op de aangekochte factuur).

 • Ongekende debiteur: wij verhogen de financieringsperiode met gemiddelde aantal dagen na vervaldag dat een factuur na vervaldag wordt betaald in een land.
 • Gekende debiteur maar ongekende verkoper-debiteur relatie: wij verhogen de financieringsperiode met het gemiddelde aantal dagen van de betalingshistoriek van de debiteur.
 • Gekende debiteur en gekende verkoper-debiteur relatie: wij verhogen de financieringsperiode met het gemiddelde aantal dagen van betalingshistoriek van de gekende verkoper-debiteur relatie.

Dit is uiteindelijk het verhaal van de bluts en de buil voor een investeerder : soms betaalt de debiteur vroeger dan de ingecalculeerde periode (hoger rendement), soms later (lager rendement).

2. Opvolging

De dienstverlening van Edebex houdt ondermeer in dat wij een actieve opvolging doen van de debiteurs. Standaard ziet een minimale follow-up eruit als volgt:

 • Vervaldag – 7 dagen: telefonische contactname indien het een nieuwe debiteur of een verkoper met een nieuwe debiteur betreft
 • Vervaldag + 5 dagen: reminder 1
 • Vervaldag + 8 dagen: telefonisch contactname
 • Vervaldag + 15 dagen: reminder 2
 • Vervaldag + 25 dagen: reminder 3 met aanrekening van nalatigheidsinteresten
 • Vervaldag + 27 dagen: ultieme telefonische contactname
 • Vervaldag + 30 – 40 dagen: activatie van de kredietverzekeraar die de opvolging van het dossier overneemt indien er geen constructieve houding is vanwege de debiteur en zicht op een oplossing binnen een redelijke termijn.
 • Vervaldag + 100 dagen: de deadline om een dossier over te maken naar Euler Hermes is vervaldag +100 dagen. Euler Hermes zal in eerste instantie de zaak minnelijk proberen op te lossen. Indien de debiteur nog steeds weigert te betalen zal Euler Hermes een advocaat aanstellen om de juridische invordering op te starten.