Wat moet ik doen als ik per ongeluk heb betaald aan de verkoper in plaats van de koper?

Zodra u officieel bent ingelicht dat de vordering is overgedragen, is het uw verantwoordelijkheid de juiste schuldeiser te betalen. Volgens de algemene verkoopvoorwaarden van Edebex verbindt de verkoper zich ertoe het bedrag van de vordering in geval van een fout onmiddellijk integraal terug te betalen aan de koper. Als dat niet gebeurt, gelieve dan contact op te nemen met Edebex.