Welke fees moet ik betalen voor de verkoop van facturen op Edebex?

Naast het jaarlijkse lidmaatschap van € 250 zijn er kosten voor elke factuur die op het platform wordt verkocht. Die kosten liggen tussen 1 en 4%, afhankelijk van verschillende factoren zoals het factuurbedrag, de solvabiliteit van uw klant en de betalingstermijn. Ze omvatten:

 1. Listing fee – € 30 (excl. btw) per factuur
  • De listing fee dekt de administratieve kosten voor de audit van de factuur.
 1. Service fee
  • De service fee behelst de vergoeding van Edebex voor het geheel van de geleverde diensten in het kader van de verkoop van uw factuur via de marktplaats. Hieronder vallen ondermeer het gebruik van het platform, de audit, de inning van alle betalingen, de (gedeeltelijke) premiekosten van de verzekering van uw factuur tegen de insolvabiliteit van uw klant en de invordering van niet-betaalde facturen. Het percentage hangt af van de solvabiliteit van uw klant, de grootte-orde van factuurbedrag en het volume aan verkochte facturen.
  • De service fee wordt berekend op basis van het totale factuurbedrag (incl. btw). Als uw factuur niet volledig kan worden voorgefinancierd, dan wordt de service fee enkel berekend op het voorgefinancierde gedeelte.
 1. Verzekeringspremie
  • • De verzekeringspremie omvat de (gedeeltelijke) premie voor de verzekering van uw factuur tegen de insolvabiliteit van uw klant ten uwen laste. Hoe hoger de solvabiliteit van uw klant, hoe lager de fee zal zijn.
 1. Korting voor de koper
  • De korting voor de koper is een korting die wordt toegekend aan de koper van de factuur. Ze wordt berekend op basis van de vervaldatum van de factuur en de solvabiliteitsscore van uw klant. Het gefinancierde bedrag verminderd met de korting voor de koper resulteert in de verkoopprijs van uw factuur.

  Als u alle kosten (excl. btw) aftrekt van de verkoopprijs van uw factuur, dan weet u welk bedrag u zal ontvangen voor de verkoop van deze factuur. Dat bedrag noemen we de waarde van uw factuur. Als u alle kosten en eventuele bedragen ter schuldvergelijking aftrekt van de verkoopprijs van uw factuur, dan weet u welk nettobedrag op uw bankrekening zal worden gestort. Dat nettobedrag kan hoger of lager zijn dan de waarde van uw factuur, afhankelijk van welke kosten vooraf of na schuldvergelijking zijn betaald. Raadpleeg voor meer informatie over de boekhoudkundige verwerking van de kosten met betrekking tot de factuur deze boekhoudmemo. Wanneer moet ik die fees betalen?