Welk type factuur kan ik op Edebex te koop aanbieden?

Alle facturen met betrekking tot de betaling van geleverde goederen en/of diensten, voor zover zij aan de volgende criteria beantwoorden:
– het totaal inclusief BTW van de factuur is meer dan 5000 euro
– de termijn tussen de datum van uitgifte en de vervaldag van de factuur moet ten minste 20 dagen en ten hoogste 120 dagen bedragen
– de debiteuren moeten een KVK-nummer hebben in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Monaco, Italië of Gibraltar.