Reden van niet-converteerbaarheid van leads

1ste factuur geweigerd De lead heeft de samenwerking met Edebex stopgezet wegens weigering van zijn of haar eerste factuur.
Wil niet gecontacteerd worden De lead zei uitdrukkelijk dat hij of zij niet wenste te worden gecontacteerd of zijn of haar e-mailadres en/of telefoonnummer was niet bekend.
Voldoet niet aan voorwaarden De lead voldeed niet aan de aanvaardingscriteria om een verkoper op het platform te kunnen worden.
Vermoeden van fraude Edebex verdacht de lead van fraude.
Geen antwoord Edebex heeft al contact gehad met de lead, maar kreeg ondanks verschillende telefoontjes, voicemailberichten en e-mails geen reactie meer.
Geen nood aan financiering De lead heeft voorlopig geen geld nodig of wil alleen informatie inwinnen voor eventuele toekomstige behoeften.
Niet contacteerbaar De lead reageerde al minstens een maand niet op e-mails en telefoontjes.
Niet geïnteresseerd De lead zei uitdrukkelijk dat hij of zij geen interesse heeft in de oplossing van Edebex, zonder verdere uitleg te geven.
Andere oplossing De lead heeft een andere oplossing gezocht bij een concurrent, bank of andere investeerder.
Punctueel cash probleem opgelost De lead had een gericht geldprobleem dat hij of zij heeft kunnen oplossen. Vaak zijn dit tijdelijke behoeften ten gevolge van het einde van een samenwerking of het faillissement van een klant.
Risico dumping De lead probeerde zijn oninbare vorderingen van insolvente klanten of klanten met slechte betaalgewoonten te verkopen.
Te duur De lead vindt de oplossing van Edebex te duur.
Fout bedrijf De lead deelde alle contactgegevens van zijn of haar klant mee, maar Edebex kan het bedrijf niet contacteren.
Lead is al ingeschreven De lead is al geregistreerd in het systeem van Edebex. Als de lead de status “verloren” heeft, dan kan hij mogelijk weer worden geopend. U kunt Edebex contacteren voor meer informatie.