Wat is een vordering?

Een vordering is een recht waarbij welk een persoon, ‘de schuldeiser’ genoemd, op een voorafbepaald moment een betaling of een goed kan eisen van een andere persoon, ‘de debiteur’. De vordering houdt dus een schuld in die een debiteur moet betalen aan een schuldeiser.