Welk(e) type(s) creditcards worden aanvaard op het platform?

Momenteel aanvaarden wij enkel creditcards van Visa en MasterCard.