Wat doet Edebex als mijn debiteur de factuur niet betaalt?

Edebex zal eerst een “vriendelijke” herinnering sturen en de debiteur opvolgen, via e-mail en telefonisch. Als dat niet blijkt te volstaan, zal Edebex een officiële geschillenprocedure inleiden.