Ik ben actief in de bouwsector. Ik factureer normaal mijn levering samen met mijn plaatsing zonder BTW. Als ik dit splits en een factuur opmaak voor zuiver levering, dien ik dan BTW aan te rekenen, en zo ja hoeveel?

Indien u zuiver levering van goederen factureert, valt de factuur niet onder de inhoudingsplicht en zal Edebex kunnen werken op 100% van het factuurbedrag. U dient op deze facturen echter wel 21% BTW te rekenen.