Welk jaarlijks rendement kan ik verwachten?

Het jaarlijkse rendement als koper bedraagt gemiddeld 6% op jaarbasis.