In hoeverre ben ik gedekt in geval van wanbetaling door de debiteur?

In geval van wanbetaling garandeert de kredietverzekering van Euler-Hermès u een terugbetaling ten belope van 70% tot 90% van de aankoopprijs, naargelang de solvabiliteitsscore van de debiteur.