Hoe gebeurt de validatie van een factuur voor verkoop op het platform?

Elke factuur wordt geanalyseerd op basis van meer dan 100 verschillende criteria.

Cruciaal is de validatie door de debiteur van de factuur, ook wel ‘externe audit’ genoemd.

Standaard dient de debiteur een aantal vragen te beantwoorden via email  zoals :

  • Is de factuur echt?
  • Is de vervaldag correct?
  • Is het factuurbedrag correct?
  • Werden de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van de factuur geleverd?
  • Heeft u de intentie om de factuur te betwisten?

In de praktijk kan hiervan afgeweken worden op voorwaarde dat er equivalente informatie voor handen is (bijvoorbeeld een factuur met stempel ‘Goed voor betaling’ en ondertekend door de debiteur).