Hoe analyseert u de solvabiliteit van de debiteur?

De solvabiliteit van een debiteur wordt in 2 stadia geanalyseerd:

Een eerste analyse gebeurt op basis van de solvabiliteitsscores aangeleverd door de kredietverzekeraar Euler Hermes, wereldleider in kredietverzekeringen. De solvabiliteitsscore dient hoger of gelijk te zijn aan het vastgelegde minimum door Edebex. Indien lager word de debiteur onmiddellijk geweigerd.

Indien de bekomen solvabiliteitsscore via Euler Hermes voldoet aan het vastgelegde minimum, wordt de eerste analyse aangevuld met bijkomende controles door Edebex.

Dit betekent dat in de praktijk de aanvaarding van debiteurs bij Edebex restrictiever verloopt dan de aanvaarding door Euler Hermes.