Hoe wordt de solvabiliteitsscore voor een debiteur berekend?

De solvabiliteit van de debiteur wordt berekend door onze kredietverzekeraar Euler-Hermès, die een precieze analyse maakt van de financiële toestand van de debiteur op basis van zijn betalingsgedrag in het verleden, gepubliceerde cijfers evenals verschillende andere ratio’s. Die analyse wordt aangevuld met een eigen analyse van Edebex, gebaseerd op meer dan 100 criteria.