Wat gebeurt er als ik mijn UBO’s en zaakvoerders niet binnen de vooropgestelde termijnen invul?

Als u uw UBO’s en zaakvoerders niet tijdig invult, zijn wij verplicht om uw toegang tot ons platform te schorsen tot u uw situatie hebt geregulariseerd.