Mijn klant wil niet dat zijn factuur verkocht wordt, kan ik die dan toch verkopen?

De wetgeving waarop de inkoop van vorderingen is gebaseerd (artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek) geeft de debiteur een passieve rol. Hij kan de verkoop van zijn facturen dus niet weigeren (tenzij er een contract bestaat tussen de verkoper en de debiteur dat duidelijk stipuleert dat de overdracht van vorderingen verboden is).