Een mogelijke klant van mij heeft een rating > 4/10. Kan ik ervan uitgaan dat de factuur zeker en vast geprefinancierd zal kunnen worden via het Edebex platform, moest ik met deze klant in zee gaan?

Neen, een acceptabele rating betekent dat uw klant verzekerbaar is bij onze kredietverzekeraar en dat er een indekking voor onze investeerder mogelijk is indien de factuur verkocht wordt.

De effectieve verkoop van de factuur is afhankelijk en onder voorbehoud van een positieve audit. Zowel de interne audit als de externe audit dienen hiervoor positief te zijn. Van zodra deze audit voltooid en positief is, zal de factuur met 100% zekerheid worden verkocht.

Er is dus geen mogelijkheid om op voorhand 100% zeker te zijn van verkoop bij een goede rating, omdat elke factuur nog onderworpen wordt aan een audit.