Mijn klanten kunnen normaal gezien genieten van een cash korting op hun facturen. Is het mogelijk om, na verloop van de periode waarin de cash korting kan gebruikt worden door mijn klant, de factuur bij Edebex aan te bieden?

Edebex aanvaardt geen facturen waarop een cash korting (‘korting contant’) vermeld staat. Dit om reden dat wij een factuur laten prefinancieren door de investeerder op basis van het nominale factuurbedrag. De aankoopprijs van een factuur (nominale waarde minus korting of disconto) wordt dus berekend op deze nominale factuurwaarde. De korting, berekend op openstaande termijn tot vervaldag en rating van uw debiteur, dient u dus te bekijken als het rendement van de investeerder. Indien wij facturen met een cash korting zouden aanvaarden, zou het rendement van de investeerder niet gegarandeerd zijn indien de debiteur gebruik maakt van de cash korting en valt de beweegreden van investeerders om te prefinancieren weg, daar zij niet het vooropgestelde rendement realiseren.

Een mogelijk oplossing zou erin bestaan om de facturen aan klanten die normaal gezien geen gebruik maken van de cash korting, via Edebex te laten lopen en de deze facturen op te stellen zonder cash korting. Immers, Edebex wil zijn gebruikers net de onzekerheid van de cash korting wegnemen, door een gegarandeerde prefinanciering aan te bieden (mits acceptatie debiteur (rating >= 4/10) en positieve audit van de factuur uiteraard). Op deze manier kan u uw cashflow optimaliseren, aangezien u met zekerheid weet hoeveel liquide middelen u heeft en dit niet afhankelijk is van het onzekere gebruik van de cash korting door uw klanten.

Ons systeem geeft u als verkoper van facturen niet alleen de zekerheid van een snelle prefinanciering, maar u hoeft zich ook geen zorgen meer te maken over laattijdige of niet betaling van facturen. We nemen immers de opvolging van de factuur helemaal van u over. Daarenboven kan uw klant rustig genieten van zijn betalingsuitstel tot aan de vervaldag.

De 4% van het factuurbedrag die in rekening wordt gebracht voor het gebruik van het Edebex platform, kan dus vergeleken worden met een cash korting.