Wat is een overdracht van vordering?

Een overdracht van vordering is een juridische handeling waarbij de eigendom van een vordering wordt overgedragen aan een derde, als de schuldeiser en die derde daarmee instemmen. De debiteur heeft hier een passieve rol. Hij moet echter wel op de hoogte worden gebracht van de overdracht van zijn schuld naar een nieuwe schuldeiser.